Norrtäljes Personligaste hotell

Norrtäljes personligaste hotell

Historien om Pensionat Granparken, en liten resa som tar dig tillbaka i tiden…
Pensionat Granparken byggdes år 1886 av Hanna Lind med familj. På den tiden var Norrtälje sedan länge känd som en kurort, berömd för sina gyttjebad av diatomacélera (sk. kiselalger) och varm- och kallbadhus nere i hamnen. Under denna tid fanns ett hundratal pensionat i Norrtälje.

Hit kom gäster med ångbåt och tåg och familjerna stannade ofta hela sommaren.
Förutom dem välgörande gyttje baden tog man stärkande promenader i granskogen i anslutning till pensionatet (därav namnet Granparken).De inplanterade tyska granarna ansågs ge hälsobringande syre till kropp och själ.Pensionatet hade i början tio rum och serverade upp till hundra måltider om dagen i de fyra matsalarna. Sommargästerna som kom till Norrtälje bodde i husen runt omkring pensionatet i Kvisthamra området. Sommargästerna stannade ofta längre perioder och deltog i badlivet, promenerade och lyssnade på musik som spelades i paviljongen i Societetsparken.
Ortsbefolkningen flyttade då ut till sina stugor och gårdar och hyrde ut sina villor.
Under beredskapstiden under andra världskriget, användes pensionatet av militären.
Från 30- talet fram till början av 60- talet drevs pensionatet av Fru Swärd. Under den perioden kallades pensionatet för Swärds Pensionat, även om det officiella namnet alltid varit Pensionat Granparken.
Av Fru Swärd köptes sedan pensionatet av en sjökapten.
Pensionatet levde under en 20- årsperiod en tynande tillvaro och tillhandahöll bara rum och frukost.
Kraven på högre standard och hotell kedjornas popularitet slog ut större delen av alla pensionat i Sverige.
I Norrtälje avvecklades alla pensionat utom ett, Pensionat Granparken.
I början på 80- talet var pensionatet på väg att göras om till privatbostad men istället rustades hela pensionatet upp från grunden av familjen Liljebladh. Målet var att återskapa en gammal pensionats epok och därför rustades kök, matsalar och samtliga hotellrum upp med förebilder från Fru Swärd och hur det en gång var på Pensionat Granparken.
Sedan juni 2020 drivs pensionatet av barndomsvännerna Beatrice och Tina som sedan många år tillbaka drömt om att driva en verksamhet tillsammans.
Båda vännerna med lång erfarenhet från Hotell- och restaurangbranschen fortsätter driva Granparken i ren pensionats anda tillsammans med sin fantastiska personal.

Vi önskar er varmt välkomna hem till oss!  

Beatrice & Tina med personal ♥